Pin Lithium UFO 48V 50Ah

Pin lưu trữ điện năng Lithium LiFePo4 (hay còn gọi là Lithium Sắt Phốt phát,

Pin Lithium UFO 48V 100Ah

Pin lưu trữ điện năng Lithium LiFePo4 (hay còn gọi là Lithium Sắt Phốt phát,