Tấm pin năng lượng Mặt trời loại nhỏ

Prime Solar cung cấp các tấm pin năng lượng Mặt trời loại nhỏ, suất 160Wp