Inverter Goodwe hybrid

Thị trường inverter hybrid Việt Nam 2021 đang rất sôi động với rất nhiều loại.

Inverter Deye hybrid

Năm 2020 với chính sách mua điện thừa FIT 2 qua đi. Năm 2021 thực