Điện Mặt trời hòa lưới bám tải (Zero Export) Quận 2

Điện Mặt trời hòa lưới bám tải (Zero Export) Quận 2 do Prime Solar thiết

Điện mặt trời hybrid Bến Tre, công suất 19kWp

Điện mặt trời hybrid Bến Tre, công suất 19 kWp (Hybrid solar Bến Tre) do

Điện mặt trời hybrid Quận 7, công suất 15kWp

Điện mặt trời hybrid Quận 7, công suất 9 kWp do Prime Solar thiết kế,

Điện Mặt trời hybrid Quận 4, công suất 9kwp

Điện mặt trời hybrid Quận 4, công suất 9 kWp do Prime Solar thiết kế,

Điện mặt trời hybrid Huế, công suất 12.6 kWp

Điện mặt trời hybrid Huế, công suất 12.6 kWp do Prime Solar thiết kế, cung

Điện mặt trời hybrid Bến Tre, công suất 9.9kWp

Điện mặt trời hybrid Bến Tre, công suất 9.9 kWp do Prime Solar thiết kế,

Điện mặt trời quận Tân Bình, công suất 12.6kWp

Điện mặt trời quận Tân Bình – công suất 12.6kWp do Prime Solar thiết kế,

Điện Mặt trời quận Thủ Đức, công suất 9.48kWp

Điện mặt trời quận Thủ Đức – công suất 9.48kWp do Prime Solar thiết kế,

Điện mặt trời Quận 2 công suất 9.48kWp

Điện mặt trời Quận 2 – công suất 9.48kWp do Prime Solar thiết kế, cung

Điện mặt trời Quận Gò Vấp công suất 5.53 kWp

Điện mặt trời Quận Gò Vấp – công suất 5.53 kWp do Prime Solar thiết