Địa chỉ: Số 205 Linh Trung, KP1, P, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0908 336 100

Email: dong.do@primesolar.vn