Khi Điện Lưới Cúp, Hệ Thống Có Hoạt Động Được Không? Trong Những Ngày Mây Mù, Mưa, Liệu Có Đủ Điện Để Sử Dụng Sinh Hoạt?

Về mặt kỹ thuật, khi lưới điện cúp, hệ thống sẽ không thể đo các thông số từ điện lưới nên từ đó cũng tự động dừng hoạt động (ngay cả khi đang có nắng). Với cơ sở hạ tầng điện hiện nay, việc điện lưới cúp ở các thành phố là rất hạn chế nên không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả đầu tư của hệ thống.

Về mặt an toàn, khi điện lưới cúp (ví dụ để sửa chữa điện), hệ thống sẽ tự động ngắt để đảm bảo cho con người trong quá trình sửa chữa.

Trong những ngày mây mưa, hệ thống vẫn hoạt động liên tục nhưng lượng điện năng phát sẽ giảm theo cường độ ánh sáng và lượng bức xạ mặt trời. Lúc này điện lưới sẽ tự động hòa vào để bổ sung lượng điện còn thiếu, đảm bảo cung cấp tải ổn định và liên tục, việc sinh hoạt, sản xuất hoàn toàn không bị ảnh hưởng, gián đoạn trong mọi điều kiện thời tiết.